کلینیک فوق تخصصی گلوکوم

گلوکوم یا آب سیاه به بیماری است که طی آن عصب بینایی در اثر عواملی مانند افزایش فشار داخل چشمی آسیب می بیند. از آنجا که عصب بینایی مسئولیت انتقال اطلاعات بینایی به مغز را برعهده دارد، آسیب آن به تدریج موجب نقص میدان بینایی می شود و در صورتی که بیماری درمان نشده و پیشرفت کند در نهایت می تواند به نابینایی کامل منجر شود. این بیماری انواع مختلفی دارد که عبارتند از: گلوکوم مادرزادی، گلوکوم زاویه باز و گلوکوم زاویه بسته کلینیک فوق تخصصی گلوکوم بیمارستان چشم پزشکی نور این خدمت را با حضور متخصصان کارآزموده و استفاده از پیشرفته ترین وسایل تشخیصی و درمانی از جمله جدیدترین دستگاه های تصویربرداری OCT و همچنین درمان های لیزری و جراحی ارائه می دهد.

برنامه پزشکان
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز با شماره تلفن 026-35800 تماس بگیرید.