بیمه ها

نام بیمه مورد نظر خود را وارد، و یا انتخاب نمایید
نام بیمه خدمات سرپایی خدمات بستری توضیحات
ویزیت ها PRK / لازک فمتولیزیک فمتواسمایل جراحی داخل چشمی
بانک صادرات دارد دارد ندارد ندارد دارد
بانک صنعت و معدن دارد ندارد ندارد ندارد دارد تحت پوشش بیمه سرمد(جراحی لیزیک)
بانک کشاورزی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مرکزی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک تجارت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک توسعه صادرات دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک رفاه دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک مسکن دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک ملت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک ملی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
صنعت نفت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
دی دارد ندارد ندارد ندارد دارد
آرمان ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
بیمه کوثر ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
کارآفرین ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
رازی ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
شهرداری دارد ندارد ندارد ندارد دارد
کانون سردفتران دارد ندارد ندارد ندارد دارد
ایران دارد ندارد ندارد ندارد دارد
هواپیمایی جمهوری اسلامی-هما دارد ندارد ندارد ندارد ندارد
مجلس دارد ندارد ندارد ندارد دارد
سینا دارد ندارد ندارد ندارد دارد
پارسیان دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بازنشستگی شرکت نفت دارد ندارد ندارد ندارد دارد
دانا-طلایی دارد ندارد ندارد ندارد ندارد
شرکت نفت فلات قاره دارد ندارد ندارد ندارد دارد
دانا دارد ندارد ندارد ندارد دارد
آسیا دارد ندارد ندارد ندارد دارد
البرز دارد ندارد ندارد ندارد دارد
ما ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
سامان ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
ملت ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
میهن ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
فولاد دارد ندارد ندارد ندارد دارد
آتیه سازان حافظ ندارد ندارد ندارد ندارد دارد
نیروهای مسلح دارد ندارد ندارد ندارد دارد
بانک سپه دارد دارد ندارد ندارد ندارد
sos ندارد دارد دارد دارد دارد
در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت معاینه با مرکز تماس بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور البرز با شماره تلفن 026-35800 تماس بگیرید.